Levering en installatie, service en onderhoud, van:

Klimaat
computersystemen

Randapparatuur zoals meteo-, raamstand-, meetboxsensoren, verwarmingsregelingen e.d.

Hydrosystemen

Nutronic en AB-Mengbak doseersystemen, Vialux ontsmettingsstemen (incl. randapparatuur)

Groepenkasten & verdeelinrichtingen

Adesys Alarm meldsystemen

Octa IP en Octa alarm Touch

PC computers & bedieningsstations

Boutronic toegangssystemen